Domenica, 05 Luglio 2015 18:13

2014-2015 Öğretim Yılı Yaz Okulu Başvuruları.

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

2014-2015 eğitim – öğretim yılında Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulu takvimi ve açılacak dersler aşağıda

gösterilmiştir. Başvurular 08-13 Temmuz 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu Akademik Takvimi

Yaz Okulu Ders Kayıtları

08 – 13 Temmuz 2015

Yaz Okulunda Açılması Kesinleşen Derslerin İlanı

14 Temmuz 2015

Yaz Okulu Ders Ekleme

15 – 16 Temmuz 2015

Yaz Okulu Ders Başlangıcı

20 Temmuz 2015

Yaz Okulu Ders Bitişi

21 Ağustos 2015

Yaz Okulu Final Sınavları

24 – 26 Ağustos 2015

Yaz Okulu Final Notlarının Otomasyon Sistemine Girişi İçin Son Gün

28 Ağustos 2015

Yaz Okulu Bütünleme Sınavları

31 Ağustos-02 Eylül 2015

Yaz Okulu Bütünleme Notlarının Otomasyon Sistemine Girişi İçin Son Gün

3 Eylül 2015


Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Yaz Okulu Dersleri

Dersin Türü

Dersin Kodu

Dersin Adı

Haftalık Ders Saati

Main Course (A2)

PREP 106.01

Main Course

10

Skills (A2)

PREP 118.01

Reading & Writing

6

PREP 120.01

Listening& Speaking

4


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yaz Okulu Dersleri

BÖLÜM

DERSİN ADI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

İktisat Bölümü

EKON 103 İktisat

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR

EKON104 İktisat II

Prof. Dr. İbrahim Attila ACAR


Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Yaz Okulu Dersleri

Dersin Adı

T/U/L

ECTS

Grup

Ders Yürütücüsü

MAT101 Calculus I

3,2,0

7

1

Yrd. Doç. Dr. Faruk ÖZGER

MAT101 Calculus I

3,2,0

7

2

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖDEMİŞ ÖZGER

MAT102 Calculus II

3,2,0

7

1

Yrd. Doç. Dr. Faruk ÖZGER

MAT102 Calculus II

3,2,0

7

2

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ÖDEMİŞ ÖZGER

PHY102 Physıcs II

3,2,0

7

1

Öğr. Gör. Erdal KURT

COE104 Computer And C Programmıng

3,2,0

5

1

Doç. Dr. Ayşegül ALAYBEYOĞLU YILMAZ


YAZ OKULU ÜCRETLERİ

Yaz okulu ücretlidir ve Aşağıda Fakülte ve Yüksekokulların saat başı ödeyeceği ücretler ile banka hesap numarası ilan edilmiştir. Öğrenci hangi fakültede yaz okulunda ders alacak ise o fakülte için belirlenen ücret tablosunda yer alan ücreti yatırmalıdır.


Yabancı Diller Yüksekokulu Ücretleri

*FAKÜLTE

UYGULANACAK TOPLAM SAAT

SAATLİK DERS ÜCRETİ

TOPLAM ÜCRET

(Türk ve Yabancı Tüm Öğrenciler)

Diş Hekimliği

100

5,38

538

Mühendislik ve Mimarlık

100

4,32

432

İktisadi ve İdari Bilimler

100

3,28

328

Turizm Fakültesi

100

3,06

306

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fak.

100

3,06

306

Lisansüstü Prog.

100

2.80

280


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ücretleri

DERSİN ADI

UYGULANACAK TOPLAM SAAT

SAATLİK DERS ÜCRETİ

TOPLAM ÜCRET
(Türk ve Yabancı Tüm Öğrenciler)

EKON103 İktisat I

30

1,64

49,20

EKON104 İktisat II

30

1,64

49,20


Mühendislik Ve Mimarlık FakültesiÜcretleri

DERSİN ADI

UYGULANACAK TOPLAM SAAT

SAATLİK DERS ÜCRETİ

TOPLAM ÜCRET
(Türk ve Yabancı Tüm Öğrenciler)

MAT101 Calculus I (1. Grup)

60

4,32

259,20

MAT101 Calculus I (2. Grup)

60

4,32

259,20

MAT102 Calculus II (1. Grup)

60

4,32

259,20

MAT102 Calculus II (2. Grup)

60

4,32

259,20

PHY102 Physıcs II

60

4,32

259,20

COE104 Computer And C Programmıng

60

4,32

259,20

  • Öğrenciler Yaz Okulu ücretlerini Vakıfbank Karşıyaka Şubesindeki 00158007299956998 (İBAN:TR580001500158007299956998) hesaba T.C kimlik numaralarını, öğrenci numaralarını söyleyerek ve kayıt yaptıracağı dersin ücretini beyan ederek ödeyeceklerdir. Dekonta mutlaka fakülte ve bölüm adı yazdırılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1-Yaz okulunda eğitim-öğretim süresi (sınavlar hariç) toplam 5 haftadır.

2-Yaz döneminde ders alan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesinde;

a) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile Yaz Okulunda devam zorunluluğu kaldırılamaz . Yaz Okulu devamı, daha sonraki yarıyıllardaki devam şartını sağlamaz. Devamsızlık sınırı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Ön lisans, Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinde belirtildiği biçimde uygulanır.

b) Yaz okulunda ders alan öğrencilerin başarı durumları ve yaz okulu sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

3-Yaz döneminde ders açılabilmesi için belirlenmiş yeterli başvuru sayısına ulaşılması gerekmektedir. Yetersiz başvuru nedeniyle açılamayacak dersler olması durumunda, bu dersler ayrıca ilan edilecektir.

4- a) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu bölümde alacağı ders açılmadığında; öğrenci bu dersi Üniversite içinde başka bir birimden ya da başka bir Üniversiteden, denkliği ilgili bölüm ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi koşuluyla alabilir.

b) Öğrencininfarklı üniversiteden ders alacak olması durumunda; dersin içeriğini, dilini, kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine vermek zorundadır.

c) Farklı bir birimden ya da farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir. Öğrenci farklı üniversiteden ders alacak olması durumunda dersin içeriğini, kredi saatini ve yaz okulu akademik takvimini gösteren resmi belgeyi önceden kendi birimine (Bölüm/program) vermek zorundadır.

5-Hazırlık sınıfı öğrencileri Yaz Okulu lisans programlarından ders alamazlar.

6-Yaz okulu final sınavında başarılı olan hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık okulundan muaf sayılır. Yaz okulu final sınavından başarısız olan öğrenciler Eylül ayında yapılacak CPT sınavına girebilir.

7-Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulunda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 3 dersi geçemez.

8-Yaz Okulu kapsamında I. ve II. Öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.

9-Yaz Okulunda, bitirme çalışması dersi açılamaz.

10-Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulunda da geçerlidir.

DERS KAYDI VE YAZ OKULU ÜCRETİ ÖDEME

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrencileri İçin;

1-Kullanıcı adı ve şifreleriniz ile sisteme girdikten sonra yaz okulunda açılan derslerdenseçeceğiniz toplam ders sayısının karşılığı olarak çizelgede gösterilen ücreti, bankaya yatırmanız gereklidir. Hazırlık sınıfa kaydolacak öğrencilerimiz ise sisteme girdiklerinde hazırlık sınıfı okumak istediklerini belirttikten sonra çizelgede gösterilen ücreti bankaya yatıracaklardır.

2-Bankadan alacağınız banka dekontunda, ad, soyad, bölüm ve T.C. Kimlik numaranızın da mutlaka bulunması gereklidir.

3- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Otomasyon Sisteminde kayıtlı öğrenciler, Ders ücretini ödeyip, sistem üzerinde ders kayıtlarını yaptıktan sonra, Yaz Okulu Başvuru Formu (aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz) ve banka dekontunun asılları ve birer fotokopileri ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmelidirler. Bu birimdeki görevli Başvuru Formunda yer alan dersleri ve ödenmiş olan ücreti kontrol ederek, sorun yoksa onaylayıp başvuru formunun aslını kendi alacak ve suretini size geri verecektir. Yaz Okulu Başvuru Formu ve Banka Dekontunun en geç ders ekleme silme döneminde teslim edilmesi zorunludur. Aksi halde kaydınız geçersiz olacaktır.

4- Ders ücretini ödemeyen öğrenciler sistemde ders kaydını yapmış olsa da kayıt sorumlusuna Yaz Okulu Başvuru Formu ve banka dekontu teslim edilmemiş ise kayıt onaylanmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

Diğer Üniversitelerin Öğrencileri;

1-Kaç adet ders seçecekseniz, seçeceğiniz toplam ders sayısının karşılığı olarak çizelgede gösterilen ücreti, bankaya yatırmanız gereklidir. Hazırlık Sınıfına başvurulması durumunda kendi Üniversitenizde kayıtlı olduğunuz Fakülte için YÖK tarafından belirlenen ücrete göre ödeme yapmanız gerekmektedir.

2-Bankadan alacağınız banka dekontunda, ad, soyad ve T.C. Kimlik numaranızın da mutlaka bulunması gereklidir.

3-Diğer Üniversitelerinin öğrencileri için hazırlanan Yaz Okulu Başvuru Formuna (aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz), seçeceğiniz dersin kodunu, adını, grubunu, kredisi ve haftalık ders saatini, hatasız yazınız. Doldurmuş olduğunuz “Yaz Okulu Başvuru Formu” ile yatırmış olduğunuz yaz okulu ücret dekontundan birer fotokopi alınız, Yaz Okulu Başvuru Formu ile banka dekontunun aslını ve kayıtlı olduğunuz üniversiteden almış olduğunuz öğrenci belgesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ediniz. Sizde kalan form ile banka dekont suretini yaz okulu bitimine kadar saklayınız.

4-Almış olduğunuz dersler Öğrenci Otomasyon Sistemine kayıt görevlisi tarafından girilecektir. Formu teslim ettikten sonra başka bir işlem yapmanıza gerek kalmayacaktır.

Diğer Üniversitelerden Gelen Öğrenciler İçin Genel Açıklamalar;

Diğer Yüksek Öğretim Kurumu öğrencileri özel öğrenci statüsünde değerlendirilir. Bu statüde Yaz Okuluna kayıt yaptırabilmeleri için;

1-Üniversitemiz yaz okulunda alacağınız derslerin, kendi üniversitenizde uygulanan kurallar çerçevesinde seçmek istediğiniz dersin üniversitemizdeki ders/derslere içerik bakımından eşdeğer olduğuna ve üniversitemizden söz konusu ders(ler)i alabileceğinize ilişkin belge ile birlikte, kendi üniversitenizin diğer üniversitelerin yaz okullarında ders alma ile ilgili herhangi bir sınırlaması olmaması halinde ise bulunduğunuz sınıfı belirten öğrenci belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurmanız yeterlidir.

2-İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından Başka Yüksek Öğretim Kurumu öğrencileri için hazırlanan Yaz Okulu Başvuru Formunu doldurarak onaylı öğrenci belgeleri ile birlikte belirlenen süre içinde başvurmanız gerekmektedir.

3-Yaz Okuluna kayıt yaptıran özel öğrencilere, yaz öğretiminin süresini, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS (ECTS) kredisini ve başarı notunu gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, ilgili birim tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu ilgili yükseköğretim kurumuna gönderilir. Talebi halinde belgenin onaylı bir kopyası öğrenciye verilir.

4-Kapatılan dersler dışında herhangi bir dersten çekilme isteği ve para iade isteği kabul edilmeyeceğinden ders seçimi dikkatli yapılmalıdır.

KAPATILAN DERSLER VE EKLE/SİL İŞLEMLERİ

1-Yaz Okulunda açılan ve kapatılan dersler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ders ekle -sil ilk günü sonuna kadar ilan edilir. Açılan derslerden ders bırakma (çekilme) / ders silme işlemi uygulanmaz, para iadesi yapılmaz.

2-Sadece kapatılan derslerin para iadesi yapılır.

3-Ders kayıt haftasında seçtiğiniz dersler arasında kapatılan ders var ise, Ekle-Sil günlerinde dersin yerine yeni bir ders seçebilirsiniz.

4-10 öğrenciden daha az başvuru olan dersler kapatılır. Bu nedenle ekle/sil süresi içerisinde kapatılan dersleri mutlaka öğreniniz.

5- Kapatılan dersler için ekteki Para İade ve Ders Ekle-Sil Formu (aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz) düzenlenmiştir. Kapatılan dersin yerine yeni bir ders seçmek isteyenler veya ders seçmek istemeyip para iadesi isteyenler bu formu dolduracaklardır. Para iadesi banka aracılığıyla yapılacağından, Form üzerine yazacağınız banka hesap numarasının size ait olması gereklidir. Aksi durumda ödeme yapılamaz.

6- Kapatılan dersin yerine yeni ders seçmek istiyorsanız ve kapatılan ders için ödediğiniz ücret, yeni seçmek istediğiniz ders için ödeyeceğiniz ücreti karşılıyor ise, ders ekleme/silme işlemi için Para İade ve Ders Ekle-Sil Formunu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ediniz.

7- Kapatılan dersin yerine yeni ders seçmek istiyorsanız ve kapatılan ders için ödediğiniz ücret, yeni seçmek istediğiniz ders için ödeyeceğiniz ücreti karşılamıyor ise, farkını bankaya yatırdıktan sonra banka dekontu ve (doldurduğunuz) Para İade ve Ders Ekle-Sil Formu ile birlikte Form ve banka dekontunun birer kopyasının kendinize alınız formun ve banka dekontunun aslını kayıt görevlisine teslim ediniz. Kayıt görevlisi yeni aldığınız dersi sisteme işleyecektir.

8- Kapatılan dersin yerine yeni ders almayacak öğrenciler para iadesi için banka dekontunun fotokopisi ve Para İade ve Ders Ekle-Sil Formunu17 Temmuz 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar ilgili kayıt görevlisine teslim edecektir.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenclerine Yönelik Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğrenci Olmayanlara Yönelik Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Para İade ve Ders Ekle-Sil Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Letto 873 volte
Devi effettuare il login per inviare commenti

Powered by

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.

  Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.