Martedì, 20 Ottobre 2015 20:02

<div>'Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam'</div>

Scritto da 
Vota questo articolo
(0 Voti)

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, İzmir Valiliği ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından, Dünya İstatistik Günü nedeniyle ortaklaşa düzenlenen “Daha iyi veri, daha iyi yaşam” paneli İKÇÜ ev

sahipliğinde gerçekleştirildi.

Paneli İzmir Vali Yardımcısı Erdoğan Özdemir, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Turan Gökçe, TÜİK İzmir Bölge Müdürü Ökkeş Kulakoğlu, Mülkiye Başmüfettişi Doç. Dr. Ergüder Can, İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim Attila Acar, Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Köksoy ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci takip etti.

“İstatistiki bilgi zorunlu hale geldi”

TÜİK İzmir Bölge Müdürü Ökkeş Kulakoğlu yaptığı açılış konuşmasında Dünya İstatistik Günü hakkında bilgiler verdi. Dünya İstatistik Günü’nün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararnamesiyle ilk kez 2010 yılında ve 5 yılda bir kutlanmaya başlandığını belirterek, bu yılki temanın ise “Daha İyi Veri, Daha İyi Yaşam” olduğunu söyledi. Kulakoğlu, “Ekonomik ve toplumsal konular ile ilgili alınacak her türlü karar ve yapılacak her büyük yatırımda, istatistiğin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bilgiye ulaşma ve onu en etkili bir biçimde kullanma çabalarının en üst noktaya ulaştığı günümüz dünyasında, doğru, zamanlı ve güvenilir veriye olan ihtiyaç artmış ve bu doğrultuda istatistikler büyük önem kazanmıştır. Yaşanan bu hızlı değişim, ülkelerin ekonomik ve sosyal değişimini daha gerçekçi bir şekilde gözlemleme ve buna bağlı olarak kanıta dayalı politika üretme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır” dedi.

“Karar alıcılar istatistiki bilgiden faydalanmalıdır”

İzmir Vali Yardımcısı Erdoğan Özdemir ise yaşamda bilgiye yer açıldığında, sorunlar bilgiye dayalı çözüldüğünde, bilgi toplumu olma adına önemli adım atılacağını kaydetti. Özdemir, “İstatistik teknik bir disiplinken günümüzde bilim dalı olarak yerini almıştır. Akademik araştırmalarda ve diğer bilim dallarının gelişmesinde de istatistik bilimi büyük önem taşımaktadır. İstatistik bilimindeki gelişmelerle istatistik evrensel bir konuşma dili haline gelmiştir. Doğru bilgi, yorum ve karar sürecinde çalışmalarımızda istatistiki bilgileri kullanmak zorundayız. Karar alma süreçlerinde araştırmacılar, politikacılar, karar alıcılar, tüm bireyler verimliliğin sağlanması için istatistiki bilgi kullanmak zorundadır. Her kesime büyük emeklerle ürettiği güncel, güvenilir, tarafsız bilgileri bizlerle paylaşan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

“İstatistik gerçeği tahmin sanatıdır”

TÜİK İzmir Bölge Müdürü Ökkeş Kulakoğlu’nun oturum başkanlığını gerçekleştirdiği panel kısmında söz alan Ege Üniversitesi İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Köksoy, istatistik biliminin önemini günlük hayatımızdan örnekler vererek anlattı. Prof.Dr.Köksoy, “İstatistik uyduruk bir hesap ve matematik işlemler değil; tam aksine bunları kullanarak, gerçeği tahmin sanatıdır. İstatistik, tahmin ile gerçekleşenin arasındaki farkı en aza indirerek isabetli kararlar alınmasına yardımcı olur. İnterdisipliner bir alan olan istatistik, bütün alanlar için ortak bir noktadadır. Türkiye'de ortak çalışmalar olmadığı için istatistik bilimi de tek başına kalmaktadır. Bunun yanında istatikçilerin de kendi alanlarında uzmanlaşması gerekir.” diye konuştu.

“Kurumlar arasında bilgi kıskanılmamalı”

Mülkiye Başmüfettişi Doç. Dr. Ergüder Can ise bölgesel kalkınmada istatistiğin önemi başlıklı konuşmasında bölgesel gelişme için verilerin önemine ve bu veri setlerinin oluşturulmasına dikkat çekti. Can, kalkınma ajanslarının bölgesel kalkınmada çok önemli bir araç olduğunu söyledi. Can, “Katkıların etki analizlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Kuzey Avrupa ülkelerinde istatistik kullanımı oldukça yüksektir. Onlar 1960’larda idari kayıt sistemlerini kurmuş. Bizde 2007’de kuruldu. Arada 50 yıl fark var. Türkiye’deki kurum ve kuruluşlar istatistiki bilgi üretmeli, verilerini de paylaşmalıdır. Kurum kuruluşlardaki diğer sıkıntımız kullanılır haldeki verilerin kıskanılmadan paylaşılmasının gerekliliğidir.” dedi.

“Kurum bilgi üretemiyorsa, spekülasyonlar artar”

İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim Attila Acar, ‘daha fazla refah için veri’ konulu sunumunda, kamu yönetiminde yeni konseptin "açıklık ve hesap verebilirlik" olduğuna değindi. Dekan Prof.Dr. Acar, belirsizliğin hem zaman hem de finansal kayıplara bazen de telafisi mümkün olmayacak sonuçlara yol açabileceğini belirterek; bu noktada verilerin doğru şekilde doğru zamanda kullanılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Prof.Dr. Acar,” Yöneticinin en önemli karar destek sistemi "veri"dir. Bilgi az ise kişi sezgileriyle hareket eder. Sezgisel kararlarda telafisi olmayan sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Sezgiselliğin isabet düzeyinin istatistiki olarak çok sınırlı olduğu görülmektedir. Kurum bilgi üretemiyorsa, eksik bilgiden kaynaklanan yüksek spekülasyonlar görülür. Organizasyonlar hedef belirlemek için, süreç iyileştirmek ve sonuçları değerlendirmek için doğru veriye ihtiyaç duyar. Bu veriler de istatistik biliminin yöntemleriyle oluşturulabilir” şeklinde konuştu.

Letto 750 volte
Devi effettuare il login per inviare commenti

Powered by

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui.

  Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.